מאפייני המטופל המתמודד עם הפרעה סומטית

  1. Somatic Symptom Disorder SSD הינה האבחנה ב DSM5 שמוכנה לעיתים קרובות כ "סומטיזציה" או כהפרעה סומטופורמית). אנשים המתמודדים עם אבחנה זו מדווחים על סימפטומים גופניים (בין השאר כאב). התמודדות זו מלווה במצוקה נפשית משמעותית. לכאבים/תלונות אלו של המטופלים לא נמצאה אטיולוגיה (מקור) אורגנית או שיש ממצא גופני אך לא כזה שמסביר את עוצמת המצוקה הנפשית/הכאב עליה מדווח המטופל. התלונות הגופניות עשויות להתייחס ל: כאב, תלונות נוירולוגיות, תלונות גסטרואנטרולוגיות וכן סימפטומיים הקשורים לאברי המין. בנוסף, לתלונות הגופניות מתלוות מחשבות, התנהגויות ורגשות אב נורמליות. ההבדל באבחנה ב DSM5 לעומת ה DSM4 הינו בצורך בקריטריונים חיוביים על פני קריטריונים שליליים. כלומר יש צורך בקיומה של מצוקה ופגיעה בתפקוד לצורך האבחנה, על פני שלילה של אטיולוגיה אורגנית לתלונות המדווחות. קרי, על פי האבחנה ב DSM5 אין הכרח לשלילה של ממצא אורגני בכדי לקבל את האבחנה (בתנאי שמתקיימים הקריטריון של המצוקה והפגיעה בתפקוד המוזכרים לעיל).
  2. רבים מהמתמודדים עם SSD מאובחנים גם כסובלים מהפרעת חרדה. 
  3. אנשים עם SSD אינם ממציאים או משקרים בנוגע לכאב או התלונות עליהם מדווחים, כאבים אלו הינם סובייקטיבים אך אמיתיים, ללא קשר לכך שלא נמצא להם הסבר רפואי/ביולוגי/אורגני.
  4. הסבל של המתמודדים עם SSD עלול לפגוע בתפקודים יומיומיים שלהם
  5. על רופאים לערוך בדיקות מעבדה ובדיקות נוספות טרם האבחנה של SSD
  6. אבחנה של SSD עלולה לגרום למצוקה רבה ותסכול למטופלים שעברו בירורים רפואיים רבים בנוגע לתלונות שלהם (וכאמור, לא נמצא להן הסבר רפואי/אורגני מניח את הדעת). 

 

מחקרים רבים ניסו לאפיין את המתמודדים עם הפרעה סומטית. נמצא כי אוכלוסיה זו הינה הטרוגנית אך ישנם מאפיינים דומים: 

1. מדווחים על איכות חיים ירודה יותר

2. פגיעה בתפקוד הפיסי

3. בריאות נפשית ירודה יותר (איכות חיים נמוכה יותר)

4. נמצא במתאם עם הפרעות במצב הרוח בעיקר אלקסיתימיה (קושי לזהות רגשות ובלבול בין רגשות לתחושות גופניות)

 כמו כן נמצאו 3 תבניות שונות של חשיבה והתנהגות בקרב אוכלוסייה זו:

א. בעלי הצלחה גבוהה בחייהם ובעלי תובנה פסיכולוגית טובה, אינם מראים חרדת בריאות גבוהה, אינם מפחדים שלא יאבחנו אצלם מחלה סופנית אך מבקשים הסבר לסימפטומים שלהם 

ב. עסוקים בחיפוש מענה לסימפטומים הגופניים, תובנה פסיכולוגית נמוכה, דורשים הכרה בכך שמגיע להם פטור מחובות חברתיות שונות

ג. דאגנים, חרדת בריאות גבוהה, כועסים ומתלוננים על הרופאים ובעלי מקצועות הרפואה כאשר מקבלים סירוב לציפיות שלהם ולדרישותיהם. 

המשותף לכל 3 הקבוצות הינו שידוע על תפקוד משפחתי לקוי בעברם. עובדה זו קשורה למחקרים נוספים שמצאו טראומה או ניצול כנמצאים בקורלציה גבוהה עם מטופלים המתמודדים עם MUS.