פטריסיה מן- בוטבול, ועדת ביקורת

פסיכולוגית רפואית

פסיכולוגית רפואית מומחית מ.ר.מ: 27-2016

מספר רשום בפנקס הפסיכולוגים: 27-8759