ד"ר אורי גנור, חבר הועדה המקצועית של האגודה

פסיכיאטר