אבחנה

ה - DSM הינו ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי, שמטרתו לאבחן ולסווג הפרעות נפשיות על פי סימפטומים. על פי ה -DSM 5, ישנם 3 תתי סוגים של הפרעות סומטיות (Somatic Symptom and related Disorder): 

1. Somatic Symptom Disorder

2. חרדת בריאות (Illness Anxiety Disorder)

3. קונברסיה / Functional Neurological symptom disorder

 

 

בספרות המקצועית ניתן למצוא גם את המושג Medically Unexplained Symptomsֿ, כלומר: סימפטומים גופניים ללא ממצא רפואי. מושג זה שנקרא בקיצור MUS מופיע במאמרים רבים ומתואר כתופעה נפוצה ביותר בכלל וברפואה ראשונית בפרט (למשל ראה: The Treatment of patients with medically unexplained symptoms in primary care: a review of the literature. Edwards et al, 2010. Mental health in Family Medicine). מחקרים רבים מראים שמטופלים הסובלים מסימפטומים גופניים ללא ממצא גופני הינם בין 25-50% מהביקורים ברפואה ראשונית (רופא המשפחה). רוב המטופלים הללו לא עומדים בהגדרה להפנייה לפסיכיאטר ולכן עיקר הטיפול בהם נעשה על ידי רופא המשפחה.